نمونه طرح آبیاری قطره ای

نمونه طرح آبیاری قطره ای

آنچه در این مقاله میخوانیم

نمونه طرح آبیاری قطره ای

نمونه طرح آبیاری قطره ای ، برای راحتی آبیاری درختان و گیاهان

امروزه از سیستم های آبیاری قطره ای می توانیم استفاده نماییم ،

آبیاری قطره ای توسط پمپ با تایمر زمانی مشخص آب را به قسمت های مختلف می رساند .

انواع سیستم های آبیاری

  • خردآبیاری
  • آبیاری نبضی
  • مه آبیاری
  • آبیاری موضعی
  • آبیاری قطره‌ای سطحی
  • آبیاری قطره‌ای زیرسطحی
  • آبیاری حبابی
  • آب‌ فشانی

آبیاری قطره‌ای با ماشین متحرک

با توجه به انواع و تفاوت‌ هایی که در کاربرد و توزیع آب در روش‌های خرد آبیاری وجود دارد و بخصوص تغییراتی که در سال‌های اخیر در آن به وجود آمده است قبل از تشریع خصوصیات این روش به طبقه‌ بندی آنها توجه کنیم. خرد آبیاری‌ ها علی‌الاصول به سه گروه زیرسطحی، سطحی و هوایی (بارانی) تقسیم می‌ شوند.

نمونه طرح آبیاری قطره ای و اجرای آن

در گروه زیرسطحی آب مستقیماً وارد منطقه ریشه‌ها در فضای سبز  می‌شود. در این سیستم خروج آب یا مستقیماً از لوله و یا توسط قطره‌ چکان‌ها صورت می‌گیرد. در هر دو مورد جریان آب می‌تواند به‌ صورت پیوسته یا منقطع انجام شود که نوع پیوسته آن بیشتر متداول است. استفاده از لوله‌های تراوا و لوله‌های روزنه‌ دار نواری در آبیاری زیرسطحی بسیار معمول است.

مزیت لوله‌ های زیرسطحی در این است که از گزند عوارض فیزیکی که ممکن است در سطح زمین وجود داشته باشد مصون هستند اما چون عملیات شخم باعث از بین رفتن آنها می‌شود یا باید در عمق زیاد نصب شوند یا اینکه برای گیاهانی مورد استفاده قرار گیرند که به مدت چند سال در یک جا استقرار دارند.

برخی لوله‌ های نواری که در زیر سطح خاک کار گذاشته‌ شده‌ اند پس از انجام شخم از بین رفته و در کشت بعد دوباره این نوارها جای‌ گذاری می‌شوند. اجرای آبیاری فضای سبز می تواند قطره ای و همه بارانی باشد اجرای آبیاری قطره ای برای درختان بهتر است و برای بام سبز کاربرد دارد.

آبیاری سطحی درختان

گروه دیگر از خرد آبیاری‌ها انواع سطحی است که در آن‌ها آب روی زمین ریخته می‌شود تا به تدریج در منطقه توسعه ریشه‌ها نفوذ و آن را خیس نماید. در این روش‌ها نیز خروج آب یا به‌ صورت پیوسته انجام می‌شود و یا به‌ صورت غیر پیوسته. به سیستم‌ هایی از آبیاری که در آن‌ها خروج آب از قطره‌چکان پیوسته می‌باشد روش جرعه‌جرعه یا جرعه‌ای نیز گفته می‌شود.
در آبیاری قطره ای یا اجرای آبیاری، نوع بارانی خروج آب توسط خرد آبپاش‌ها، میکرو جت و یا مه پاش‌ها انجام می‌شود. پخش آب در مه‌ پاش‌ها و خرد آبپاش‌ها معمولاً به‌ طور پیوسته و در میکرو جت به‌ طور منقطع صورت می‌ گیرد. در این روش آب مستقیماً روی خاک ریخته نشده بلکه در محیط داخل پوشش گیاهی یا روی آن و کمی بالای سطح گیاه پخش می‌شود. بدین ترتیب قطرات آب در سطح وسیع‌تری از خاک پخش‌شده و به زمین نفوذ می‌ کند.

مقالات مرتبط
پروژه‌های آبیاری قطره ای سورن بام
با ما در ارتباط باشید