نقشه آبیاری قطره ای درختان

اجرای آبیاری قطره ای در باغ

آنچه در این مقاله میخوانیم

برای آبیاری درختان نیاز به یک نقشه آبیاری قطره ای درختان است.

شرایط نگهداری درخت و درختچه های زینتی

 • آبیاری: آبیاری درختان برحسب نوع درخت، نوع بافت خاک، شرایط منطقه، وجود سیستم تحت فشار و … .متفاوت بوده و بسته به شرایط فوق از 5 تا 15 روز متفاوت می باشد.
 • میزان نفوذ آب در خاک می بایست حداقل 25 سانتی متری از سطح خاک باشد.
 • معمولاً حجم آبیاری برای درختان مسن بیشتر از درختان جوان است. البته دوره آبیاری درختان جوان نیز بیشتر از درختان مسن است.
 • در صورتی که آبیاری به صورت جوی و پشته و کرتی انجام می گیرد می بایست با قرار دادن موانع در مسیر حرکت آب سرعت و حرکت آب را کاهش داد تا از شستشوی خاک جلوگیری و آب به اندازه کافی در خاک نفوذ نماید.
 • مسیر کانالها و جوی های آبرسانی می بایستی عاری از هر گونه نخاله، زباله، و یا علفهای هرز باشد.
 • ترمیم و ایجاد تشتکهای آبخور در طول مدت آبیاری برای درختان و درختچه ها ضروری می باشد.
 • وجین علفهای هرز، علفهای هرز می بایستی بطور مستمر و قبل از به گل رفتن آنها در بستر کاشت و جوبهای آبیاری وجین شده از محل خارج شود.

اصلاح نهرها، جوی و پشته ها و تشتکها

جوی های آب و بستر محوطه های درختکاری شده و همچنین تشتک اطراف درختان می بایست مرتب لایروبی و اصلاح گردد.

 • نظافت جوی ها و بستر محوطه های درختکاری
 • برگهای خزان شده و سوزنی برگها می بایست مرتباً جمع اوری و از محل دور گردد و از سوزاندن آنها جلوگیری شود.

ضایعات ناشی از هرس و وجین علفهای هرز و همچنین سایر مواد زائد می بایست بلافاصله بعد از پایان عملیات جمع آوری و از محل خارج شود.

 • مبارزه با آفات و امراض
 • شناسایی افات و امراض در اولین مرحله
 • تهیه سم مناسب و تهیه محلول سمی و انجام عملیات سم پاشی به محض مشاهده علائم

تذکر : عملیات سمپاشی می بایست با رعایت کامل اصول ایمنی و در هوای خنک و کاملاً  آرام انجام گیرد.

 • شستشوی درختان و درختچه ها

درصورت نیاز به منظور پاک نمودن تاج و سرشاخ ها از گرد و غبار و سایر آلودگی ها به خصوص درختان همیشه سبز می بایست با آب و صابون مخصوص و نازل معین، شستشو انجام گیرد.

 • کوددهی و تغذیه درختان
 • می بایست نسبت به سله شکنی و پابیل نمودن و همچنین تغذیه درختان و درختچه های زینتی
 • با استفاده از کود دامی پوسیده و یا کمپوست به منظور اصلاح بافت خاک و نفوذ پذیری
 • آن استفاده نمود زمان و فصل استفاده از کود دامی از اواخر فصل پاییز تا شروع فصل رویش می باشد.
 • در صورت نیاز به محلول پاشی می بایست کلیه سطوح درخت و درختچه ها با محلول لازم به محلول پاشی گردد.
مقالات مرتبط
پروژه‌های آبیاری قطره ای سورن بام
با ما در ارتباط باشید