محوطه سازی ویلا رودهن

محوطه سازی ویلا رودهن ، محوطه یک ساختمان به عنوان اولین فضایی که بازدید کننده در آن قدم می نهد از اهمیت بسزایی برخوردار است .

خواه این ساختمان یک مدرسه باشد یا یک بیمارستان یا حتی فضای یک منزل مسکونی

فردی که برای اولین بار وارد مکان می شود با هر نگاه درباره محیط اطراف خود قضاوت می کند .

گیاهان در محوطه جایگاه ویژه ای دارند و مهمترین عنصر بکار رفته در محیط می باشند.

بنابرین کاشت و جا نمایی گیاهان در محیط عملی است که طراح باید با دقت و تخصص انجام دهد .

طراحی کاشت عبارت است از یک فرایند، یک هنر و در نهایت یک علم . فرایند کاشت گیاهان در محیط از یک مفهوم انتزاعی در ذهن طراح شروع شده و پس از ترکیب با نیازهای محیطی و موقعیت مکانی در نهایت به یک طرح کشت مناسب می انجامد.

از آنجا که در طراحی کاشت گیاهان سه اصل زیبایی ، عملکرد ، اجرا و نگهداری مناسبی باید مد نظر قرار گیرد،

می توان آنرا ترکیبی از علم و هنر طراح نیز دانست.

اصول طراحی کاشت محوطه سازی ویلا رودهن

برای کاشت گیاهان از متد های مختلفی می توان تبعیت کرد . طراح محیط از یک سو باید با خصوصیات اقلیمی و محیط زیستی منطقه از

قبیل خاک و هیدرولژی و دما و بارش آشنا باشد و از سوی دیگر با خصوصیات فیزیولژیکی گیاهان مختلف تا بتواند بهترین گیاهان مناسب

آن منطقه را بیابد .

از سوی دیگر طراح کاشت باید با بکار بردن اصول زیبایی شناسی و قواعد فرم و بافت و رنگ ترکیب مناسبی ایجاد نماید که علاوه بر

گیاه شناسی صحیح زیبا و دلپذیر باشد .

بطور کلی می توان اصول زیر را برای طراحی کاشت در محوطه سازی ویلا رودهن در نظر گرفت:

1-اصل گزینش و نوع فضای سبز در محوطه سازی ویلا رودهن :

اولین گام برای جهت دادن تفکر یک طراح برای ایجاد یک محوطه کاربری آن محیط است . اینکه طراح بداند از کدام سبک و نوع باغ سازی

تبعیت خواهد کرد و این سبک را نیز باید بر اساس یک دلیل منطقی که می تواند عملکرد محوطه ، اقلیم منطقه، فرهنگ و… باشد ؛ انتخاب

نماید . به عنوان مثال طراح برای محوطه یک ساختمان اداری سبک رسمی (formal) و برای یک مهد کودک سبک ( informal )را انتخاب

کرده و بر اساس آن نوع باغ سازی را انتخاب می نماید.

2- اصل انتخاب بهترین مقیاس گیاهان در محوطه سازی ویلا رودهن :

گیاهان را از لحاظ حداکثر رشد به چند دسته تقسیم می کنند . درختان بلند ، درختان متوسط ، درختان کوتاه ، درختچه ها ،پیچ ها ، گلها و

گیاهان پوششی . اینکه با در نظر گرفتن سن بلوغ گیاه ، چقدر از سطح زمین فاصله خواهد گرفت ارتفاع نهایی رشد گیاه مشخص می شود.

با شیوه هایی مانند هرس و کنترل آبیاری و کود دهی می توان این حداکثر رشد را تغییر داد. با در نظر گرفتن اینکه نهال 1 متری کاشته شده

در سالهای آینده درختی تنومند خواهد شد باید گیاهان را انتخاب و جا گذاری نمود .

از دیگر اصولی که می توان در محوطه سازی ویلا رودهن به آن اشاره کرد:

  • – طراحی معابر و ایجاد سادگی و زیبایی و کارایی در محل های عبور
  • –  بکار گیری درختچه هایی که جاذب حشرات نیستند در کنار پنجره ها
  • – تنظیم طرح کاشت با توجه به دید کاربر از سمت پنجره ها ، درب ورود و یا از جانب خیابان
  • – بهره گیری از خزانه دارها به عنوان پس زمینه
  • – بزرگنمایی ساختمانهای کوچک در پارکها
  • – عدم تداخل محیط موثر درختان با یکدیگر
  • – بهره گیری از خطوط شاخه های درختان
  • – توجه به منظره چهار فصل محوطه
  • – تغییر گیاهان پوششی در مناطق مختلف محوطه برای تعریف فضاها