محوطه سازی باغ کردان

محوطه سازی باغ کردان ، محوطه یک ساختمان نقش یکی از اصلی ترین عناصر معماری را ایفا می کند

که هم در نقش یک خوشامد گویی و تعریف کننده فرهنگ است

و از اهمیت بسزایی برخوردار است . خواه این ساختمان یک مدرسه باشد یا یک بیمارستان یا حتی فضای یک منزل مسکونی .

فردی که برای اولین بار وارد مکان می شود با هر نگاه درباره محیط اطراف خود قضاوت می کند .

گیاهان در محوطه جایگاه ویژه ای دارند و مهمترین عنصر بکار رفته در محیط می باشند.

بنابرین کاشت و جا نمایی گیاهان در محیط عملی است که طراح باید با دقت و تخصص انجام دهد .

اصول طراحی و کاشت محوطه سازی باغ کردان :

برای این کار از متد های مختلفی استفاده می شود. طراح محیط از یک سو باید با خصوصیات اقلیمی و محیط زیستی منطقه از قبیل خاک و هیدرولژی و دما و بارش آشنا باشد و از سوی دیگر با خصوصیات فیزیولژیکی گیاهان مختلف تا بتواند بهترین گیاهان مناسب آن منطقه را بیابد .

از سوی دیگر طراح کاشت باید با بکار بردن اصول زیبایی شناسی و قواعد فرم و بافت

و رنگ ترکیب مناسبی ایجاد نماید که علاوه بر گیاه شناسی صحیح زیبا و دلپذیر باشد .

بطور کلی می توان اصول زیر را برای طراحی کاشت در محوطه سازی در نظر گرفت:

1- اصل گزینش و نوع فضای سبز محوطه سازی باغ کردان :

اولین گام برای جهت دادن تفکر یک طراح برای ایجاد یک محوطه کاربری آن محیط است .

اینکه طراح بداند از کدام سبک و نوع باغ سازی تبعیت خواهد کرد

و این سبک را نیز باید بر اساس یک دلیل منطقی که می تواند عملکرد محوطه ، اقلیم منطقه، فرهنگ و… باشد ؛ انتخاب نماید .

به عنوان مثال طراح برای محوطه یک ساختمان اداری سبک رسمی (formal) و برای یک مهد کودک سبک ( informal )را انتخاب کرده

و بر اساس آن نوع باغ سازی را انتخاب می نماید.

2- اصل انتخاب بهترین مقیاس گیاهان محوطه سازی باغ کردان :

گیاهان را از لحاظ حداکثر رشد به چند دسته تقسیم می کنند . درختان بلند ، درختان متوسط ، درختان کوتاه ، درختچه ها ،پیچ ها ، گلها و گیاهان پوششی . اینکه با در نظر گرفتن سن بلوغ گیاه ، چقدر از سطح زمین فاصله خواهد گرفت ارتفاع نهایی رشد گیاه مشخص می شود. با شیوه هایی مانند هرس و کنترل آبیاری و کود دهی می توان این حداکثر رشد را تغییر داد. با در نظر گرفتن اینکه نهال 1 متری کاشته شده در سالهای آینده درختی تنومند خواهد شد باید گیاهان را انتخاب و جا گذاری نمود .

3- اصل تعریف غالبیت در طرح با تغییر نسبت مقیاس کشت به مقیاس معماری

گاه هدف ما از طراحی خرد و کوچک جلوه دادن ساختمانها و تاکید بر طبیعت است که اکثرا در سبکهای غیر رسمی و طبیعت گرا بکار می رود . و گاه احتیاج داریم بر ساختمان و بنای معماری تاکید کنیم و طبیعت را در برابر آن خرد و ناچیز جلوه دهیم که در محوطه بناهای تاریخی و آرامگاههای مقدس به چنین عملی احتیاج داریم .به عنوان مثال می توان در محوطه سازی یک شهرک مسکونی کاشت درختان بلند و گیاه کاری متراکم و نسبت زیاد فضای سبز نسبت به سطح زیربنای ساختمانها می تواند محیط خشک و سرد یک شهرک بتنی را به محوطه ای سر سبز و زیبا تبدیل نماید بر قیمت خانه های مجتمع بیفزاید و باعث آرامش و شادابی ساکنین شود .