فروش گل و گیاهان فضای سبز

فروش گل و گیاهان فضای سبز ، طبیعت و زیبایی های آن همواره الهام بخش انسان برای خلق آثار بدیع و تلطیف روح و روان او و پناهگاهی  برای فرار از هیاهوی دنیای بیرونی و درونی او بوده و هست، پس زیبا است اگر بتوانیم با شاخه ای گل و یا گلدانی کوچک همواره بخشی از طبیعت را همراه خود داشته باشیم. ما می توانیم با کاشت گل و درختان در محل زندگی خود زیبایی و طبیعت را به خانه خود بیاوریم و از محیطی پر از آرامش و تمیز بدون آلودگی لذت ببریم .

قیمت گیاهان شرکت سورن بام :

قیمت تعدادی از گیاهان شرکت سورن بام جهت کاشت در محوطه سازی فضای سبز عبارتند از :

گیاه یاس هلندی  : 100 هزار تومان تا 2 میلیون تومان

گیاه تویا  : 200 هزار تومان تا 1 میلیون تومان

گیاه اکوبا  : 65 هزار تومان

گیاه اتلانتیکا  :300 هزار تومان

گیاه نونل آبی کپه :1 میلیون تومان

گیاه یاس هلندی توپی :600 هزار تومان

گیاه جونی پروس رونده طلایی : 400 هزار تومان

گیاه بر بر س : 1 میلیون تومان

گیاه پالم و اشنگتن : 2 میلیون تومان

گیاه فونیکس : 1 میلیون تومان

گیاه کاج مطبق : 400 هزار تومان

گیاه توری: 200 هزار تومان

گیاه افرا سلطنتی : 800 هزار تومان

گیاه افرا قرمز ایستاده : 800 هزار تومان

گیاه افرا قرمر مجنون : 400 هزار تومان

گیاه تاکسوز: 100 هزار تومان

گیاه آبیس : 400 هزار تومان

گیاه انواع کاج های پیوندی :100 تا 1 میلیون تومان

گیاه چمن یال اسبی : 20 هزار تومان

گیاه شمشاد طلایی: 15 هزار تومان

گیاه فتونیا پایه مارپیچ : 200 هزار تومان

گیاه ژینکو : 200 هزار تومان

گیاه عنبر سانل : 100 هزار تومان

گیاه افرا سبز :200 هزار تومان

گیاه بید مجنون : 100 هزار تومان

گیاه ناندینا : 150 هزار تومان

شرکت سورن بام با کاشت گل و گیاه در بام منزل شما این زیبایی و آرامش را به منزل شما می آورد ما با تیم اجرایی خود به صورت تخصصی برای شما این کار را انجام می دهد بدون اینکه شما دخالتی در آن داشته باشید