طراحی نورپردازی فضای سبز

طراحی نورپردازی در سطح خیابان، مکانهای ورزشی، تفریحی، اداری وسطح زمین و زیر درختان و...

۲ نورپردازی فضای باز

۳ طراحی نورپردازی فضای باز در  زمین بازی کودکان

۴طراحی نورپردازی در سطوح آب و آبنماها و برکه های کوچک تزیینی

۵طراحی نورپردازی آلاچیق ها و سایه بانها

اجرای طراحی نورپردازی فضای باز:

نورپردازی مبحثی است که امروزه از اهمیت زیادی برخوردار است و کاربرد آن در فضاهای متفاوتی قابل، اجرا می باشد. از جمله:

فضای آموزشی، ورزشی، تفریحی، اداری و فضاهای سبز و….که هر کدام استاندارد های پیرامون خود را شامل می شود.

یکی از متداولترین نورپردازی، امروزه نورپردازی فضای سبز میباشد، که در پیاده رو، پارکها و مکانهایی که دارای درختان و حتی در بلوارهایی که در سطح شهرقرار دارند از نورپردازی استفاده شده و فضای با دیدی زیبا و دلنشینی را در سطح شهر ایجاد شرایط و ویژگی مکان مرتبط بوده.

نورپردازی فضای سبز باید با شرایط محیط سازگاری داشته و بر مبنا و ویژگی های شخص و روحیات شخص درخواست کننده طراحی شود.

ابتدا وضعیت جغرافیایی مکان و محل قرار گیری آلاچیق و آبنماها و برکه های تزیینی و ومهمترین بخش محل رشد گیاهان و درختان به طوری که نور پردازی به آنها آسیب نرساند طراحی شود.

انتخاب درست سیستم نورپردازی و حفظ نکات ایمنی باید ابتدا پلان مکان ها مورد بررسی قرار گرفته در انتها شاهد خلق اثری بی نظیر خواهیم بود.

ابعاد طراحی نورپردازی فضای باز :

طراحی ابعاد نورپردازی در یک فضا ویا در یک طرح از اهمیت ویژهای برخوردار است.

نورپردازی در آرامش بصری  انسان تاثیر بسزایی دارد.

نورپردازی تاثیر در جداسازی فضاها دارد و میتواند یک فضا را به دو فضای مجزا تقسیم کند.

جوانب کاردر طراحی  نورپردازی فضای باز:

طراحی نور پردازی فضای باز هر محیط باید با شرایط و ویژگی مکان مرتبط بوده.

طراحی نورپردازی  فضای سبز باید با شرایط محیط سازگاری داشته و بر مبنا و ویژگی های شخص و روحیات شخص درخواست کننده طراحی و نورپردازی شود.

ابتدا وضعیت جغرافیایی مکان و محل قرار گیری آلاچیق و آبنماها و برکه های تزیینی و مهمترین بخش محل رشد گیاهان و درختان به طوری که نور پردازی به آنها آسیب نرساند طراحی شود.

انتخاب درست سیستم نورپردازی و حفظ نکات ایمنی باید ابتدا پلان مکان ها مورد بررسی قرار گرفته.

در انتها شاهد خلق اثری بی نظیر و فضایی زیبا و دلنشین خواهیم شد.


مجموعه های دیگر

تمامی حقوق سایت نزد سورن بام است.