پارک ها مانند جامعه هستند. برای طراحی محوطه پارک ابتدا باید نیاز های افراد منطقه شناخته شود.

دامنه ی افرادی که از پارک استفاده میکنند بسیار گسترده است. بعضی به صورت رهگذرند. بعضی برای استراحت بعد از کار و برخی برای تفریح وگردش به پارک می آیند.

طراحی محوطه پارک یاید بگونه ای باشد که نیاز تمامی افراد را برطرف سازد.

انواع طراحی فضای سبز

فضاهای سبز پهنه ای: فضاهای سبزی که بصورت لکه های سبز دیده میشوند. مانند پارک ها و باغ ها.

فضای سبز خطی: این فضاها در برگیرنده فضاهایی مثل معابر وکمربند های سبز هستند.

مزایای فضاهای سبز خطی

کمربند سبز به تثبیت شکل شهر و از خارج شدن شهر از حریم خود جلوگیری میکند.

بادشکن

کاهنده آلودگی صوتی

عوامل مهم در طراحی فضای پارک

زمان فراغت وکار

پیشینه تاریخی مردم

شرایط زیست محیطی

انواع آلودگی

مراحل طراحی پارک و محیط منظر

1.شناسایی منابع و نیازها

2.تحلیل منابع ونیازها وکار کردن روی آن ها برای تبدیل به اقدامات عملی و امکان پذیر

3.هماهنگ کردن اقدامات عملی با شرایط محیطی سایت و مکان یابی هر فعالیت

4.طراحی با توجه با موارد ذکر شده

عناصر مهم در طراحی محوطه پارک

ایجاد تنوع در محیط و تنوع درنوع فعالیت

بازی و تفریح(رعایت اصول طراحی برای کودکان)

فضای سبز و طبیعت که باید بگو نه ای طراحی شود که در اکثر ساعات روز سایه داشته باشیم.

چمن کاری

مرزبندی بین مسیرها و چمن ها

طراحی پایدار و انعطاف پذیر

مسیرهای ساده و در عین حال جذاب برای پیاده روی

ایجاد فضاهایی برای دورهم جمع شدن مانند آمفی تئاتر روباز

آبنما،استخر و برکه طبیعی که حس طراوت و سرزندگی را به محوطه سازی ما تزریق میکند.

زمین های وزرشی برای بازی جوانان و ایجاد شادی وهمکاری

امکانات رفاهی مانند رستوران ها وکافه ها که علاوه بر ایجاد شرایط رفاهی برای استفاده کنندگان از پارک موجب ایجاد اشتغال نیز میشود.