روش کاشت درختان بزرگ

کارهایی که برای جابجایی درخت انجام می شود

آنچه در این مقاله میخوانیم

روش کاشت درختان بزرگ که باید قبل از عمل گودبرداری و خارج کردن درختان بزرگ، محل جدید کاشت درختان بزرگ را حفاری و آماده نمود.

زیرا درختان بزرگ نباید مدت زمان زیادی را بیرون از خاک بگذراند.

این معطلی باعث آسیب رسیدن به ریشه های درختان بزرگ می شود.

روش کاشت درختان بزرگ بدین گونه است که ابتدا اندازه و ارتفاع گودال جدید بسته به نوع انتفال درخت { ریشه برهنه، گونی پیچ} متفاوت است.

روش کاشت درختان بزرگ با این روش ریشه برهنه جابه جا شود، ارتفاع گودال در حدی است که ریشه های درخت در آن جای بگیرند.

حتما در  روش کاشت درختان بزرگ باید ریشه درخت گونی پیچ شود.

ارتفاع گودال باید حداقل 30 سانتی متر بیشتر و بزرگتر از قطر توده ریشه درخت باشد.

بعد از اینکه درختان بزرگ در محل جدید قرارگرفتند، باید گودال با خاک مغذی و کاملا مرطوب پر شود.

در مواردی که توده های بزرگ ریشه بیش از 1.5 متر قطر دارند.

کاشت درختان بزرگ

باید محل کاشت دارای ارتفاع حدوداٌ 45 الی 60 سانتی متر بزرگتر از قطر توده ریشه باشد.

باید توجه کنید که محل جدی کاشت درخت باید با محل قدیمی تنظیم و هم خوانی داشته باشد.

یعنی محل جدید کاشت نباید عمیق تر یا سطحی تر از محل قدیمی درخت باشد.

در مرحله قرار دادن درخت در محل جدید باید دقت کرد که، فقط قسمت رویین گونی یا پارچه دور توده جدا شود.

نباید قسمت زیرین را برداشت زیرا این کار باعث می شود به ریشه درخت آسیب برسد.

برای جلوگیری از نشست درخت در محل کاشت خود و آبیاری بهتر، باید قسمت زیرین گودال کاشت را زیاد از خاک سبک پر نکرد.

قسمت رویین را با خاک سبک تر و قسمت زیرین را با خاک سنگین تر پر کرد.

بعد از کاشت درخت باید بلافاصله درخت را آبیاری کرد.

بعد از آبیاری ممکن است قسمتی از خاک نشست کند و می توان با اضافه کردن خاک این کمبود را جبران کرد.

مقالات مرتبط
پروژه‌های محوطه سازی سورن بام
با ما در ارتباط باشید