ترکیب نور در فضای سبز

ترکیب نور در فضای سبز |نورپردازی

آنچه در این مقاله میخوانیم

رنگ سفید گرم آفتابی جادوی نورپردازی فضای سبز

ترکیب نور در فضای سبز : شاید عجیب بنظر برسد که نوری ساده و رایج با رنگ سفید گرم آفتابی بتواند محیطی جادویی در فضای سبز اطراف ما

ایجاد کند ، لذا نظر تان را به مطالبی که در ذیل می آید جلب می کنیم.

نورپردازی دو درخت تنها در فضای سبز

در یک نورپردازی فوق العاده از دو درخت که به صورت زیبایی به تنهایی توسط نور سفیدگرم روشن شده باشند، در حالیکه قدرت نور آن قدر زیاد

باشد که چشم را به سمت دو درخت هدایت کند. نقطه قوت این نورپردازی را می توان در تاکید بر رنگ های طبیعی درخت توسط نور طبیعی

خورشید، بهره بردن از نور پر قدرت که حسی جادویی از وجود روز در شب را نتیجه می شود و ایجاد نقطه کانونی توسط دو درخت قوی و زیبا در

میان فضای باز و تاریکی شب دانست.

ترکیب نور در فضای سبز  :

نقطه قوت نورپردازی درخت در چنین فضایی را می توان استفاده از نورگرم متناسب با محیط در تضاد نور آبی آسمان و ایجاد رفلکشن و بازتاب بر

روی آب نما بیان کرد.نورپردازی یک تک درخت توسط نور سفید گرم نورپردازی و رفلکشن درخت بر روی آب، نقطه قوت طراحی درخت توسط نور

سفیدگرم را می توان در حفظ پاکی و طبیعت درخت و نمایش جذابیت و شکوه آن بیان کرد.

استفاده از نورهای ترکیبی در نورپردازی درخت :

از نورهای ترکیبی و ترکیب نور ها در نورپردازی درخت می توانیم استفاده کنیم.

در طراحی نورپردازی درخت به صورت ترکیبی رنگ های سفید گرم و فیروزه ای را می توان بکار برد.

رنگ آفتابی هسته و تنه درخت را روشن می کند که مبین انرژی درونی درخت است و نورپردازی فیروزه ای رنگ برگ های درخت را جلوه می دهد.

استفاده از نور آبی ترکیبی(سفید بسیار سرد) بر روی درخت حسی رویایی و آرامش بخش را به مخاطب القاء خواهد کرد.

ترکیب نور در فضای سبز |نورپردازی

مقالات مرتبط
پروژه‌های نورپردازی سورن بام
با ما در ارتباط باشید