آبیاری فضای سبز

آبیاری فضای سبز

آنچه در این مقاله میخوانیم

آبیاری فضای سبز

آبیاری فضای سبز ، برای داشتن فضایی سرسبز گیاهان نیاز به آبیاری دارند ، امروزه آبیاری ها به صورت دستی و اتوماتیک انجام می شود .

یکی از راه هایی که در صرفه جویی آب و وقت می تواند به ما کمک کند استفاده از آبیاری اتوماتیک می باشد .

سیستم آّبیاری اتوماتیک توسط پمپ و تایمر زمان را تعیین می کند و در همان زمان آبیاری صورت می گیرد .

انواع سیستم آبیاری تحت فشار می توان به موارد  زیر اشاره کرد:

1- آبیاری بارانی

2- آبیاری قطره‌ای

3- سیستم آبیاری قطره ای هوشمند

که باعث زیبایی دیوار سبز و محوطه فضای سبز می گردد.

روش اجرای سیستم های آبیاری فضای سبز

در این روش آب از يك لوله كم فشار به صورت شبکه پخش می شود.

خروج آب در این روش به صورت یک الگوی از قبل تعیین شده با مقدار معین از شبکه صورت می گیرد و وارد لوله ها می شود.

وسيله خروج آب به خاك توسط یک قطره چكان  که توسط یک نازل انجام می شود که موجب کاهش فشار موجود در شبکه لوله و نیز کاهش دبی تخلیه تا حدود لیتر بر ساعت است.

آب بعد از خروج از قطره چكان توسط نيروها ی كاپيلارتی و ثقل در نيمرخ خاک جريان مي يابد ، بنابراين سطحي كه توسط هر قطره چكان خيس مي شود با عوامل محدود كننده جريان افقی آب محدود می گردد.

آبیاری در سيستم هاي قطره اي دور، در مدت يك روز و حتي در صورت نياز با زمان كمتر امكان پذير است.

مزایای سیستم آبياري قطره اي

1- آبياري قطره اي هزينه هاي بهره برداري را كاهش مي دهد و اين مسئله مهمی در اين روش جديد است.

سيستم هاي قطره اي به آب كمتري نسبت به ساير سيستم هاي متداول آبياري نياز دارد.

2-يك سيستم آبياري قطره اي به علت كاربرد موثر آب و نيروي كارگر داراي مزاياي آگرونوميكي، آگروتكنيكي و اقتصادي منحصر به فرد است.

آبياري قطره اي آسان ترين راه آب دادن به هر گياه مانند درختان و درختاها ست که كمبود رطوبت خاك را قبل از پيدایش مكش بالاتر در اثر مصرف آب ،توسط گياه از طريق تبخير و تعرق، بر طرف مي سازد.

  • سهولت در عملیات زراعی که شامل:آبیاری قطره ای| مزایای آبیاری قطره ای|آبیاری فضای سبز
  • کاهش رشد علف هلای هرز و هزينه كارگر و مواد شيميايي. در این روش خاك كمتري خيس مي شود ،
  • انجام عمليات زراعي در باغات به صورت پی در پی امکان پذیر می گردد.
  • تزریق کود به آبیاری بدون نیاز به کارگر
  • در آبیاری قطره ای نمک های موجود در آب را رقیق تر نگه می دارد.
  • آبیاری قطره ای در هر نوع توپوگرافی مناسب است.
مقالات مرتبط
پروژه‌های آبیاری قطره ای سورن بام
با ما در ارتباط باشید