آبنما

آلاچیق

نور پردازی

دیوار سبز

بام سبز

شما اینجا هستید : خانه -> فضای سبز -> نگهداری فضای سبز

نگهداری فضای سبز

 

فضای سبز شهری به فضایی گفته می شود که در آن از انواع گونه های گل و گیاه که  به صورت کاملا طراحی شده و مدرن در بزرگراه ها، اتوبان ها، خیابان ها، کوچه ها  احداث شده و همچنین پارک ها و بوستان ها که سهم بزرگی از فضای سبز شهری را به خود اختصاص داده اند.

چرا که تمام شریان تنفس شهر از این پارک ها و بوستان ها می باشد که باید سعی شود در حفظ و نگهداری این فضاها کوشا بود و برای نسل های آینده رشد داد و کارکرد مهم  فضای سبز شهری ایجاد تعدیل دما، تصفیه هوا، شادابی و طراوت به محیط پیرامون می بخشد.

فضای سبز شهری بخشی از محیط شهر است که در عرصه های طبیعی آن تحت استقرار درختان، گیاهان، گل ها، چمن ها است که بر اساس نظارت و مدیریت انسان با در نظر گرفتن ضوابط، قوانین و تخصص های مرتبط با آن برای بهبود شرایط زیستگاهی ورفاهی شهروندان و مراکز جمعیتی غیر روستایی، حفظ، نگهداری یا بنا می شود.

ضرورت فضای سبز

مهمترین اثرات این محیط در شهرها، کارکردهای زیست محیطی آنها است که ایجاد تعادل بخشی در متابولیسم شهر از یک سو و بالا بردن سطح زیبایی از سوی دیگر، سبب افزایش کیفیت زیستی شهرها می شوند و در حقیقت فضای سبز ریه های تنفس شهرها به شمار می آیند.

مدیریت فضای سبز شهری

در اصل کلیه مراحل ارزیابی، طــراحی و کاشت متناسب با محـل، نظارت در حفـظ و نگهداری آن با همکاری مردم می باشد.

نگهداری فضای سبز

نگهداری فضای سبز یکی از اصول اساسی در مدیریت فضای سبز محسوب می شود.

در نگهداری سه کار اساسی انجام  می شود:

آبیاری در مناطقی که بارندگی سالیانه کمتر از ۷۰۰میلی لیتر و یا غیر متعادل باشد باید در ایام خشک آب مورد نیاز محیط را بوسیله آبیاری تامین کرد.

انواع آبیاری که در فضای سبز به کار گرفته می شود:

الف) روش قطره ای
ب ) روش نشتی
پ ) روش بارا نی
ت ) روش کرتی یا غرقاب


مجموعه های دیگر

نوشته‌های تازه

طراحی سایت طراحی سایتطراحی سایت طراحی سایت