آبنما

آلاچیق

نور پردازی

دیوار سبز

بام سبز

شما اینجا هستید : خانه -> آبیاری -> آبیاری بارانی

آبیاری بارانی

یکی از روشهای آبیاری مدرن است که آب را توسط آبپاش ها PGP، آبپاش های مخفی شونده، آبپاش های تنظیمی تمام دور، آبپاش های ۱۸۰ درجه و آبپاش های پلیمری که آب را  به صورت قطرات ریز باران در آورده و در سطح زمین های چمن، زمین های ورزشی از جمله زمین فوتبال، چمن محوطه حیاط، باغ، ویلا و همچنین زمین های کشاورزی پخش می‌نمایند که به این صورت رطوبت مورد نیاز گیاه تامین می‌شود.

این روشهای نوین و پیشرفته نیاز به آموزش و تجهیر دستگاه و همچنین معایب آن برای افراد گفته شود.

 

روش ها بر اساس نوع حرکت بال آبیاری به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

سیستم‌ های بارانی ثابت، سیستم‌ های بارانی نیمه ثابت، آبیاری بارانی با جابجایی متناوب، آبیاری با جابجایی مداوم.

 ثابت

در روش ثابت، تعداد کافی بال آبیاری و آبپاش وجود دارد بطوریکه احتیاجی به جابجایی بالهای آبیاری و آبپاشها در طول فصل زراعی نمی‌باشد.

در سیستم‌ های ثابت ممکن است بالهای آبیاری به صورت ثابت در زیر زمین کار گذاشته شود یا این بالها در ابتدای فصل رشد روی زمین چیده شود و در انتهای فصل رشد جمع شوند.

 نیمه ثابت

در روش آبیاری نیمه ثابت، بالهای آبیاری زیرزمین قرار می‌ گیرند که مخفی شوند می گویند و پس از هر آبیاری فقط آبپاش ها برروی بال آبیاری جابجا می‌شوند.

این کار توسط شیرهای خودکاری که روی بالهای آبیاری نصب شده صورت می‌گیرد.

با جابجایی متناوب

در روش آبیاری  با جابجایی متناوب، بال آبیاری در حالیکه آب پاش ها روی بال آبیاری ثابت می‌باشند، پس از انجام هر آبیاری جابجا شده و به محل اسقرار بعدی منتقل می‌شوند.

پس از هر آبیاری، بال آبیاری از لوله اصلی جدا شده و به محل بعدی منتقل می‌شود.

براساس روش انتقال بال آبیاری سیستم‌ های آبیاری با جابجایی متناوب به سه دسته تقسیم می‌شوند.


مجموعه های دیگر

نوشته‌های تازه

طراحی سایت طراحی سایتطراحی سایت طراحی سایت