اجرای چوب ترموود

اجرای چوب ترموود اجرای چوب ترموود ، ساخت چوب ترمو از فرآیند حرارت همراه با بخار آب و گردش هوا می باشد. مغز چوب در این بین به دمایی بین ۱۸۵ تا ۲۱۲ درجه سانتی گراد رسیده و بسته به نوع گونه چوب، ضخامت و رطوبت اولیه آن معمولا بین ۴۸ تا ۱۴۴ ساعت به [...]