لایه های بام سبز

لایه های بام سبز لایه های بام سبز ، باغ بام ساختمانی است که تمام یا قسمتی از آن با گیاهانی که بر روی یک لایه ضد آب کاشته شده باشند،پوشانده شده است.این بام ممکن است شامل لایه‌های دیگر مانند حصار ریشه، زهکشی و یا سیستم آبیاری باشد.بام‌های سبز مدرن که از سیستم لایه‌های پیش [...]