7 المان فضای سبز

7 المان فضای سبز 7 المان فضای سبز ، برای داشتن فضایی سبز زیبا و محیطی دنج در مرحله اول فضای مورد نظر باید محوطه سازی در آن صورت بگیرد . محوطه سازی تقسیم بندی کردن بخش های مختلف می باشد . در مرحله بعد جایگذاری المان ها و کاشت گل و گیاهان در محوطه [...]