چگونگی طراحی یک آلاچیق

طراحی یک آلاچیق : برای ساخت یک آلاچیق و سر پناه انواع مصالح بنایی قابل استفاده اند ، آلاچیق فضایی است که عموما نقش سایه اندازی داشته اما علاوه بر این بهتر است که به نحوی نقش پناهگاه نیز داشته باشد . به همین دلیل برای اجرای آلاچیقی که نقش سرپناه را نیز اجرا کند [...]