چمن کاری

چمن کاری ، چمن یکی از متریال هایی است در کف سازی و ایجاد فضای سبز در پارک ها ، محوطه سازی و... بکار می روند و برای داشتن یک فضای سبز و یکدست باید نکاتی مورد توجه قرار گیرد . لازم به ذکر است که در کف سازی بر مبنای کار بری محیط می [...]