کاشت چمن (کاربردچمن)

کاشت چمن (کاربردچمن) ، برای کاشت چمن در مرحله اول به پاکسازی خاک ، هرس کردن علف های هرز و جداسازی خرده سنگ ها می پردازیم و کاملا خاک به صورت یکپارچه و سطحی صاف و هموار ایجاد شود ، در مرحله  بعد خاک را سفت و کاملا فشرده می کنیم سپس در  سطح  خاک [...]