طراحی و اجرای چمن

طراحی و اجرای چمن طراحی و اجرای چمن اغلب جزء اصلی و لازم در پارک ها و باغ ها است و به عنوان زمینه ی طراحی فضای سبز در نظر گرفته می شود. کاربرد های طراحی و اجرای کاشت چمن: طراحی و اجرای کاشت چمن در فضاهایی مثل مناطق مسکونی ، پارک ها ، فضای [...]