نگهداری و بذر پاشی چمن

نگهداری و بذر پاشی چمن نگهداری و بذر پاشی چمن ، چمن گیاهی است از خانواده poacea  که به صورت تک لپه ای می باشد و نقطه رویش آن در قسمت بالای طوقه و نزدیک خاک قرار دارد به خاطر همین دلیل در کار چمن زنی اختلالی در سیستم رشد گیاه ایجاد نمی کند و [...]