چتر فضای سبز

چتر فضای سبز برای هدفی مشابه با پاسیو و ایجاد سایه طراحی شده اند . اجرای چتر فضای سبز در فضای باز می توانند به همراه میز و صندلی و ... مورد استفاده قرار گیرند . پایه ها ممکن است یک قاب فلز یا پایه ی فلزی باشد که به شما این اجازه را می [...]