آلاچیق چوبی و پرگولا

آلاچیق چوبی و پرگولا ، آلاچیق سازه ای است که با قرار گرفتن یک سقف بر روی ستون ها فضای بسته و سر پوشیده ای را فراهم می کند تا افراد بتوانند به راحتی در محیط باز قرار گیرند و از فضای سبز و محوطه خود لذت ببرند . آلاچیق ها مانند آبنما ها یکی [...]