انواع آلاچیق باغی

انواع آلاچیق باغی انواع آلاچیق باغی ، آلاچیق جایی است سر پوشیده یا نیمه باز در یک محوطه سازی حیاط ، محوطه سازی باغ ، محوطه سازی ویلا ، بام سبز در یک محوطه سرسبز و دلباز  جهت استراحت و آرامش احداث می شود. آلاچیق دیوار ندارد و باید فرد از درون آن به محوطه [...]