5 مواد عالی در گیاهان بام سبز

5 مواد عالی در گیاهان بام سبز ، تغذیه گیاهان بام سبزی از کاشت و استقرار گیاه ، همواره باید به پرورش و نگه داری آن توجه ویژه ای داشت. عوامل زیادی در شاداب بودن و سالم بودن گیاه موثرند که از مهم ترین آنها می توان به تغذیه ی درست اشاره کرد.همان گونه که [...]