اجرای چوب ترمووود در بام سبز

اجرای چوب ترمووود در بام سبز اجرای چوب ترمووود در بام سبز ، سوزاندن سطح چوب در آتش، آن را برای استفاده در فضای بیرونی مقاوم‌تر می‌کند و از دوران باستان از این روش برای افزایش مقاومت چوب‌هایی که در معرض شرایط آب و هوایی بیرونی قرار داشته‌اند استفاده می‌شده است . مطالعه علمی تیمار [...]