طراحی دیوار سبز پاسیو جردن

پروسه طراحی دیوار سبز پاسیو جردن توسط شرکت سورن بام صورت گرفته است. این مجتمع اداری دارای دو پاسیو به مساحت 25 متر مربع است که در هر یک طبق خواسته کارفرما از دیوار سبز ، چمن مصنوعی ، کف ترمو ، قلوه سنگ رودخانه ای سفید ، فلاور باکس و نیمکت استفاده شده است [...]