بزرگترین دیوار سبز مصنوعی املاک آرکا

.بزرگترین دیوار سبز مصنوعی املاک آرکا در طبقه پنجم ساختمان مرکزی گروه مشاوران املاک آرکا در اتاق مدیر عامل توسط شرکت سورن بام اجرا شده است . گاهی اوقات شرایط محیطی و اقلیمی برای کاشت گیاهان مناسب نمی باشد مثلا نور کافی در فضا وجود ندارد و یا کارفرما به دلیل مشغله زیاد قادر به [...]