طراحی و اجرای برکه و آبنما

طراحی و اجرای برکه و آبنما ، مهم ترین مرحله بعد ساخت مرحله آبگیری برکه است. در این مرحله شما برکه را تا جای مورد نظر از آب پر می کنید. هر چند انجام این کار بسیار راحت به نظر می رسد ولی باید توجه داشته باشید در صورتی که توجه و دقت لازم را [...]