فلاور باکس ارسی خانه

فلاور باکس ارسی خانه ، اجرای فلاور باکس ارسی خانه توسط شرکت سورن بام متشکل از قوی ترین تیم اجرایی در سال 1394 اجرا و به بهره برداری رسید که این پروژه به دلیل نداشتن باغچه ما قسمتهایی از فضای دیوار ها را جهت اجرای باغچه عمودی استفاده کردیم که این فلاور باکس ها با [...]