چگونه یک بام سبز بسازیم

چگونه یک بام سبز بسازیم ، بام سبز بر روی سقف های ساختمان هایی  که کاربرد چندانی ندارد و بلااستفاده می باشد  ساخته می شود که می توان از این فضا ، فضایی سبز و مکانی برای گذراندن وقت و استراحتگاه مناسبی را برای ساکنین با هر کاربری فراهم کرد. یک سقف سبز به دو [...]