بام سبز چیست ؟

بام سبز چیست ؟ بهبود شرایط میکرو کلیماتیک: به دلیل تولید رطوبت و ایجاد هوای خنک باعث مناسب تر شدن شرایط میکرو کلیما ها می شوند. کاهش آلودگی صوتی : یک پشت بام سبز گسترده انعکاس صدا را  کاهش و عایق بودن صوتی سقف را  افزایش می دهد. کاهش آلودگی هوا : جذب [...]