متریال بام سبز

متریال بام سبز متریال بام سبز : گیاهانی که در عمق کم رشد کنند و مطابقت با شرایط اقلیمی منطقه رشد کند و دارای مقاومت بالا باشد. محیط کاشت: شرایط باید طوری باشد که گیاهان دارای وزن کم باشد و دارای تفاوت های نسبت به کاشت و خاک های معمولی باشد. لایه بندی بام [...]