پشت بام سبز

پشت بام سبز ،  امروزه برای داشتن سقف سبزی  زیبا و فضای سبز دلنشین برای اوقات فراقت در کنار خانواده می توانیم سقف خانه های خود را به روف گاردن تبدیل نماییم و محوطه سازی زیبایی را انجام دهیم و از آن لذت ببریم . روف گاردن  عناوینی چون سقف سبز , بام های زنده  [...]