معماری بام سبز

معماری بام سبز ، در ساخت بام سبز و یا باغ های عمودی بر روی سازه بام حتما باید یک شرکت بام سبز خضور داشته باشد تا با یک معماری زیبا بتواند فضای عالی برای استفاده افراد طراحی کند صورت می گیرد. در معماری بام سبز متشکل از گونه های گیاهی مختلف می باشد که بر [...]