بام سبز ازگل

بام سبز  ازگل واقع اتوبان امام علی میدان ازگل که مراحل اجرای عایق ضد ریشه که مقاومت  زیادی در برابر ریشه دارد و مانع  ورود ریشه به سازه می شود شبکه های زه کشی که باعث  هوادهی  به خاک و همچنین باعث خروج سریع آب به سمت فاضلاب می شود و باعث می شود که [...]