چرا بام سبز ایجاد کنیم؟

چرا بام سبز ایجاد کنیم؟ چرا بام سبز ایجاد کنیم؟  با ایجاد بام سبز ها می توانیم فضای سبز جدید را برای مخاطبین فراهم کنیم ، بام سبز ها فرایند هایی همچون :  خنک سازی هوای شهر تصفیه هوای شهر  ایجاد فضای سبز خصوصی با هزینه مناسب  کنترل آبیاری و جلوگیری از هدر رفتن آب [...]