اجرای فضای سبز باغ انگلیسی

اجرای فضای سبز باغ انگلیسی اجرای فضای سبز باغ انگلیسی ، سعی بر این بوده که از خطای چشم در مورد ترکیب گونه ها ، رنگ ها ,  کاشت چمنها ، کاشت درختان و درختچه ها با نظم ردیفی پشت سرهم و همچنین ایجاد تپه ماهور, برکه و یا دریاچه های مصنوعی استفاده شود تا [...]