طراحی محوطه و فضای سبز

طراحی محوطه و فضای سبز طراحی محوطه و فضای سبز ، برای ایجاد فضای سبز و محوطه ای زیبا می توانیم کاشت گل و گیاهان و درختان را انجام دهیم و یک محوطه سازی سرسبز همانند طبیعت را داشته باشیم . باغ ها را می توان به سبک های مختلف اجرا کرد . فضای سبز [...]