محوطه سازی و باغ سازی ایتالیایی

باغ های ایتالیا باغ باروک که در دامنه یک تپه مانند پر طاوسمی باشد دارای چشمه های متعدد و پله های زیبای است و در بلندی آن آبشار زیبایی وجود دارد در این باغ سرو های بلند سر به آسمان کشیده و یکی از زیبا ترین باغهای ایتالیا است که م از طرح های دوره [...]