باغبانی در بام سبز

باغبانی در بام سبز ، شما در پشت بام یا تراس خود قادر به ساخت هرگونه باغی می باشید . تیم اجرایی شرکت سورن بام  تمام محدودیت های اجرایی را حذف کرده و تمامی طرح ها و ایده ها قابل اجرا می باشند . برای داشتن باغی با انواع گیاهان ،میوه سبزیجات دیگر نیازی به [...]