بام سبز سعادت آباد

بام سبز سعادت آباد یکی از پروژه های عظیم بام سبز شرکت سورن بام، پروژه بام سبز سعادت آباد می باشد. متراژ این بام سبز 500 مترمربع می باشد. مدت زمان انجام پروژه طبق برآورده ها 2 الی 3 ماه می باشد. در این پروژه از المان های بسیار زیادی استفاده شده است. از جمله: [...]