جزئیات اجرایی روف گاردن

جزئیات اجرایی روف گاردن که اجرای روف گاردن یا فضای سبز بام در کل به مکانی گفته میشود که فضای سبز در سطحی بالا تر ازسطح بستر اصلی خاک روی سقف یا بام یا لابی ساختمان یا روی محوطه ای که سقف پارکینگ و از این دست قرار می گیرد .روف گاردن از قرار گرفتن [...]