چتر فضای باز ، سورن بام

چتر فضای باز ، سورن بام ، بهترین وسیله برای ایجاد سایه و فضایی خنک در روز های آفتابی استفاده از چترهای فضای باز است . علاوه بر آن با طرح ها و رنگ های مختلف زیبایی را برای محوطه به ارمغان می آورد. که می تواند همراه میز ،صندلی  ، مبلمان فضای باز و [...]