قلوه سنگ تزیینی

قلوه سنگ تزیینی ،برای شکل گیری باغ یا ویلا و یا حیاط یکی از تاثیر گذارترین عناصر استفاده از سنگ طبیعی می باشد. قلوه سنگ ها، سنگ های رودخانه ای هستند که به طور طبیعی با فرسایش و جریان در آب ،توسط رودخانه ها به وجود می آیند که در رنگ های مختلف کف رودخانه [...]