قطره چکان ها

قطره چکان ها ، سیستم آبیاری قطره ای یکی از روش های سیستم های آبیاری هوشمند است که  مصرف آب و هزینه های جانبی را کاهش می دهد . امروزه سیستم های آبیاری بسیار مورد توجه قرار گرفته و در فضاهای سبز شهری ، پارک ها ، محوطه باغ ، ویلا ، حیاط ، باغات [...]