اصول و اجرای فضای سبز

اصول و اجرای فضای سبز اصول و اجرای فضای سبز ،  اجرای فضای سبز به عواملی مثل سلیقه مشتری و نوع سازه ویلا در شمال و اقلیم منطقه ای که ویلا در آن قرار دارد بستگی دارد .طبق نظر و خواسته مشتری و خریدار و هزینه ای که برای اجرای حیاط سازی و محوطه سازی [...]