آبیاری/فواید آبیاری قطره ای

آبیاری قطره ای نوعی از سیستم آبیاری است که آب و مواد مغذی را به آرامی از روی خاک یا زیر خاک به ریشه می رساند، و هدف از این نوع آبیاری صرفه جویی در آب و به حداقل رساندن تبخیر است. مزایای فواید آبیاری قطره ای: به علت موضعی بودن میزان مصرف [...]