جابه جایی درختان بزرگ

جابه جایی درختان بزرگ جابه جایی درختان بزرگ  برای اینکه بتوان در عملیات جابجایی درختان موفق عمل کرد لازم است به یک سری نکات و جزئیات توجه داشته باشیم که به این منظور کسب اطلاعاتی در خصوص روش های انتقال، زمان انتقال، نوع زمین انتقالی و ... از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد. به [...]

1401-12-6 06:00:11 +00:0017ام مرداد, 1397|فضای سبز|بدون دیدگاه

روش جابه جایی درختان بزرگ

روش جابه جایی درختان بزرگ  برای اینکه بتوان در عملیات جابه جایی درختان موفق عمل کرد لازم است به یک سری نکات و جزئیات توجه داشته باشیم که به این منظور کسب اطلاعاتی در خصوص روش های انتقال، زمان انتقال، نوع زمین انتقالی و ... از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد. در زمان انتقال [...]

1401-12-3 11:26:26 +00:008ام مرداد, 1397|محوطه سازی|بدون دیدگاه

جابجایی درخت

شرکت سورن بام با جابجایی درخت های تنومند و یادرختچه های جوان و نگهداری آن ها پس از انتقال و همچنین با استفاده از به روزترین و پیشرفته ترین ابزارآلات جابه جایی درخت و همچنین جدیدترین روش های عملی و علمی در این زمینه ،تمامی خدمات مربوط به درختان را بدون هیچ آسیبی به آن [...]

1401-12-6 09:08:30 +00:001ام خرداد, 1397|فضای سبز|بدون دیدگاه
رفتن به بالا