اجرای کف سازی بام سبز

اجرای کف سازی بام سبز ، مشاوره طراحی و اجرای بام سبز | کف سازی مناسب برای ایجاد بام سبز تخصصی نیاز به ایجاد شاسی کشی و ایجاد شیب بندی مناسب برای خروج آب و لایه های عایق کاری مناسب و مقاوم می باشد . کف سازی روف گاردن به چند روش انجام [...]