اجرای چمن 0 تا 100

اجرای چمن 0 تا 100 اجرای چمن 0 تا 100 ، چمن در طراحی و ایجاد فضای سبز نقش موثری دارد. که با انواع درختچه های زینتی یا حاشیه های گل تزیئین می شود. به وجود اوردن فضای سبز، خود مشکلات و مسائلی را به همراه دارد که مراقبت از آن ها حائز اهمیت است [...]